January 14 th , Saturday Makar Sankranti & Lohri January 15 th , Sunday Pongal January 16 th , Monday (Take a leave)

January 26 th , Thursday Republic Day January 27 th , Friday (Take a leave) January 28 th , Saturday January 29 th , Sunday

March 08 th , Wednesday Holi March 09 th , Thursday (Take a leave) March 10 th , Friday (Take a leave) March 11 th , Saturday March 12 th , Sunday

April 04 th , Tuesday Mahavir Jayanti April 05 th , Wednesday (Take a leave) April 06 th , Thursday (Take a leave) April 07 th , Friday Good Friday April 08 th , Saturday April 09 th , Sunday

May 05 th , Friday Buddha Purnima May 06 th , Saturday May 07 th , Sunday

June 29 th , Thursday Bakri Eid June 30 th , Friday (Take a leave) July 01 st , Saturday July 02 nd , Sunday

August 12 th , Saturday August 13 th , Sunday August 14 th , Monday (Take a leave) August 15 th , Tuesday Independence Day August 16 th , Wednesday Parsi New Year

August 26 th , Saturday August 27 th , Sunday August 28 th , Monday (Take a leave) August 29 th , Tuesday Onam August 30 th , Wednesday Rakshabandhan

September 07 th , Thursday Janmashtami September 08 th , Friday (Take a leave) September 09 th , Saturday September 10 th , Sunday

September 16 th , Saturday September 17 th , Sunday September 18 th , Monday (Take a leave) September 19 th , Tuesday Ganesh Chaturthi

September 30 th , Saturday October 01 st , Sunday October 02 nd , Monday Gandhi Jayanti

October 21 st , Saturday October 22 nd , Sunday October 23 rd , Monday (Take a leave) October 24 th , Tuesday Dussehra

November 11 th , Saturday November 12 th , Sunday Diwali November 13 th , Monday Govardhan Puja

November 25 th , Saturday November 26 th , Sunday November 27 th , Monday Guru Nanak Jayanti

December 23 th , Saturday December 24 th , Sunday December 25 th , Monday Christmas